(ex) partner wil niet meewerken verkoop woning

Huis verkopen bij scheiding

15-11-2016

De wet heeft in dit probleem voorzien door de mogelijkheid te creëren om aan de rechter een oplossing te vragen voor verkoop en levering van de woning zonder medewerking van de ander. Man en vrouw zijn gescheiden en zijn samen ieder voor de helft eigenaar van een woning. Het verkopen en leveren van een woning vereist de medewerking van beide partijen. De man wil niet meewerken aan verkoop en daarom heeft de vrouw zich gewend tot de rechter. De rechtbank heeft de vrouw gemachtigd om de woning te verkopen, mits de man de financiering voor de woning niet binnen twee weken rond krijgt.

De vrouw vermoedt dat de man niet zal meewerken aan de levering op datum Y en vraagt daarom nogmaals aan de rechter een uitspraak die voor de medewerking van de man aan de levering in de plaats treedt. Daarnaast vraagt zij de rechter om veroordeling van de man tot ontruiming van de woning vóór datum Y op straffe van verbeurte van een dwangsom. De man heeft namelijk niet meegewerkt aan taxatie van de woning waardoor de financiering van de koper in moeilijkheden kwam. Daarnaast is de man weigerachtig gebleken de woning te ontruimen en mee te werken aan de levering.

De man zegt dat hij de woning inmiddels heeft verlaten en zich bij de gemeente van het adres heeft laten uitschrijven. De man kan dit echter niet onderbouwen en daarom wordt hij door de rechter veroordeeld de woning vóór datum Y te ontruimen op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 25.000,-.

Kortom: indien één van beide ex-partners niet wil meewerken aan verkoop en levering van de woning is het mogelijk voor de ander om zich te wenden tot de rechter. De rechter kan deze persoon dan machtigen de woning alleen te verkopen en daarnaast is het mogelijk dat de uitspraak van de rechter in de plaats treedt van de vereiste handelingen van de niet meewerkende ex-partner bij levering van de woning. Tot slot is het mogelijk dat de rechter deze partij veroordeelt tot het ontruimen van de woning.